Å bygge en xDrip #5: Sammenkoble Bluetooth og Wixel

I denne neste videoen viser jeg hvordan jeg begynner å sammekoble Bluetooth-modulen HM-10 (blå) og med Wixelen (den grønne mottakeren av signalene fra Dexcom G4-senderen). Se video på YouTube om sammenkoblinga. Se denne artikkelen for koblingsskjema og forklaring.

Å bygge en xDrip #2: Forberedelser

Jeg har lagt en serie videoer på YouTube der jeg viser litt hvordan jeg gjør det. Se videoen Å bygge en xDrip: Forberedelser. #WeAreNotWaiting

Å bygge en xDrip #1: Innføring

En xDrip er en selvbygget elektronisk dings som hjelper T1-foreldre å følge med på blodsukkerverdiene til sin datter eller sønn. T1 er en forkortelse for Diabetes Type 1, altså den typen der en trenger kontinuerlig tilførsel av insulin.