Skal 2016 bli et «Nådens år»? Du bestemmer.

Litt pastor/teologistoff som sprenger på og vil ut på webben. Ved starten på et rykende ferskt 2016 går tankene til ”Jesu programtale”, slik vi finner den i Lukas 4,19-19: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut […]

Å bygge en xDrip #5: Sammenkoble Bluetooth og Wixel

I denne neste videoen viser jeg hvordan jeg begynner å sammekoble Bluetooth-modulen HM-10 (blå) og med Wixelen (den grønne mottakeren av signalene fra Dexcom G4-senderen). Se video på YouTube om sammenkoblinga. Se denne artikkelen for koblingsskjema og forklaring.