Om å studere teologi

Hvordan er det egentlig å ha Gud og det guddommelige som emne for studier? Er det ikke slik at den som studerer skal vurdere faget og fagets innhold? Kan du studere teologi på samme måte som en for eksempel studerer zoologi, filosofi eller matematikk?