Krig, vold og massakrer i Det gamle testamente


Hvordan kan vi tro på en Gud som er god, samtidig som at vi leser i Det gamle testamente at han til og med befaler israelsfolket å meie ned andre flokegrupper? Jeg ble utfordret til å ha en temakveld om dette i regi av IMI Institutt for teologi, misjon og ledelse, hvor jeg jobber. Det kan i sin helhet ses her: https://www.youtube.com/watch?v=fNtEnt6BkEA