Hva vil det si å følge etter Jesus?


img_2503

Første søndag i advent høsten 2016 besøkte jeg IMI Tananger for første gang. Her er talen jeg holdt, i m4a-format. Ca 32 minutter om å følge etter Jesus i dag: