Det nye huset


Det nye huset
T/M: Arvid Pettersen

 (Vers 1):

Kom,  ta et nytt steg inn i det nye huset
Kom, det fins flere rom som Han har beredt for deg
Se, Han åpenbarer seg når du kommer i Hans nærhet
Se, Han har en plan for deg  Han vil ha deg der Han er

(Vers 2):

Kom, kom inn i Hans hus, der hvor ingen strever 
Kom, kom, det er mer levende enn bokstaver hogd i stein
Se, se, Hans hus er fylt med fred og rettferdighetens frukter
Se, se de skatter som Han har i det huset der Han bor

(Ref):

Det nye husets herlighet 
skal bli større enn det første
Det nye husets herlighet 
skal bli større enn det første
For på dette sted vil jeg gi fred
sier Herren, Hærskarenes Gud

(Vers 3):

Kom, nå er nådens tid, for Guds Sønn har oppfylt loven
Kom, det Han har gjort for oss, det er nok for deg og meg
Se, det fins en bedre pakt som er bygd på bedre løfter
Se, Hans Ånd gjør levende, Han forsonte oss med seg

(Ref)