Syndebukken i norsk sportsjournalistikk


Geiter
På veien mellom Cochabamba og Sucre havnet vi i en kø. Eller var det mø?
Sony SLT a37, JPEG OOC.

VM på ski i Falun tidligere i vinter ble en begrepsforvirrende opplevelse. Slik går det gjerne når K-en i Kristendomsundervisninga på skolen for lengst har forsvunnet i gavnet, om ikke i navnet, og det kun er «restendom» igjen. 

Hver gang de norske ikke gjorde det topp eller smørerne hadde bomma, startet sportsjournalistenes jakt etter SYNDEBUKKEN. Hvem var syndebukken? Var det Wassberg? Var det Løfshus? Eller var det kanskje Lersveen?

Poenget mitt er at selve begrepet syndebukk kommer fra 3. Mosebok. Mens høyt utdannede NRK-journalister leter etter «syndebukk» i betydningen SKYLDIG, er det en ganske annen realitet som ligger til grunn for dette ordet.

Passion "Ten fe y esperanza en el Resucitado", eller på norsk: 
"Ha tro og håp til Han som har stått opp fra de døde". Quite enkelt.

Når Aron har fullført soningen for det hellige stedet, telthelligdommen og alteret, skal han føre fram den levende bukken, legge begge hendene på hodet til bukken og bekjenne over den hele israelittenes skyld, alle lovbruddene og syndene deres. Han ska legge dem på hodet til bukken. Så skal ha la en mann som står ferdig, sende denut i ørkenen  bukken skal bære alle deres synder ut i villmarken. (3. Mos. 16,20-22)

Cristo Redentor

Altså, på den store soningsdagen, Yom Kippur, la øverstepresten hendene på hodet til bukken idet han bekjente hele folkets skyld, synder og lovbrudd. Så skulle bukken bære alle deres synder ut i villmarken. Det er altså tanken om stedfortredende soning som er saken her. At noen som er uskyldig tar på seg straffen i stedet for den som har begått feilen.

Cristo Redentor skuer over Cochabambas ca 1 mill. innbyggere, ca 2500 moh. 
Efter sigende er den 0,3 m høyere enn lignende statue på Corcovado i Rio. 
Sony SLT a37 JPEG OOC

Dette danner et viktig bakteppe for forståelsen av Jesus Kristus og hans stedfortredende død for oss på korset. Nå i tiden fram mot påsken, vil jeg gjerne anbefale taleserien i IMI-kirken Fra død til liv: Hvorfor måtte Jesus dø? Jesus er vår syndebukk, han er den som tar skylden, straffen og skammen fra de egentlig skyldige, nemlig oss mennesker. Han er det Guds Lam, som bærer verdens synd (Johannes 1,29).

Så, i stedet for å gå rundt å lete etter syndebukker, hvorfor ikke heller lete etter Syndebukken over alle syndebukker? Han er jo ikke langt borte fra en eneste en av oss!

Så kan vi la skiløpere, trenere, smørere og løypesjefer leke uanfektet i de dype skoger.