Å bygge en xDrip #5: Sammenkoble Bluetooth og Wixel


Skjermbilde 2016-01-01 kl. 19.20.08

I denne neste videoen viser jeg hvordan jeg begynner å sammekoble Bluetooth-modulen HM-10 (blå) og med Wixelen (den grønne mottakeren av signalene fra Dexcom G4-senderen). Se video på YouTube om sammenkoblinga.

Se denne artikkelen for koblingsskjema og forklaring.